Belysning – Udendørs

Miljøkrav

Miljøkrav – Basis

Vejbelysningsudstyr

Genstand

Indkøb af højeffektivt belysningsudstyr (lyskilder, forkoblinger og armaturer).

Tekniske specifikationer

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Energistyrelsens kriterium:

Højtryksdamplamper og LED til vejbelysning

Kriterium:

Forkoblinger til højtryksdamplamper skal opfylde følgende mindstekrav til effektivitet:

Nominel Effekt (W)Forkoblingens minimumseffektivitet (ηballast) %
W < 3070
30 < W ≤ 7580
75 < W ≤ 10582
105 < W ≤ 405 86
W > 40591

Idet forkoblingens effektivitet (ηballast) forstås som forholdet mellem lampens effekt (forkoblingens output) og den samlede optagne effekt i lampeforkobling-kredsløbet, idet eventuelle følere, nettilslutninger og andre belastninger er frakoblet.

Forkoblinger til flere effektniveauer skal opfylde kravene for hvert effektniveau, de er bestemt til brug ved.

Kriterium:

Krav til emballage til belysningsudstyr: Bruges der papkasser, skal de være fremstillet af mindst 80 % genanvendte materialer fra forbrugerleddet.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for lyskilder, der opfylder følgende vedligeholdelsesfaktorer for lyskildelysstrøm (LLMF) og lyskildeudfald (LSF):

Brændetimer20004000800016000
LLMF0,98
0,97
0,95
0,92
LSF0,99
0,98
0,95
0,92

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for HID-lyskilder (HID: højtryksdamplamper), som har et kviksølvindhold, der ikke overstiger værdierne i nedenstående tabel, hvor W er lampens effekt i Watt:

LyskildetypeKviksølvindhold (mg/lyskilde)
HPS (W ≤ 155)25
HPS (155 < W ≤ 405) 30
HPS (W > 405)40
MH (W ≤ 95)5
MH (95 < W ≤ 245)15
MH (W > 245)30

HPS: højtryksnatriumlamper
MH: metalhalogenlamper

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for forkoblinger til højtryksdamplamper, der opfylder følgende mindstekrav til effektivitet:

Nominel Effekt (W)Forkoblingens minimumseffektivitet (ηballast) %
W ≤ 100
85
100 < W 92

Idet forkoblingens effektivitet (ηballast) forstås som forholdet mellem lampens effekt (forkoblingens output) og den samlede optagne effekt i lampeforkobling-kredsløbet, idet eventuelle følere, nettilslutninger og andre belastninger er frakoblet.

Forkoblinger til flere effektniveauer skal opfylde kravene for hvert effektniveau, de er bestemt til brug ved.

Design af vejbelysning

Genstand

Ressource- og energieffektiv formgivning af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der designes et nyt belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at designopgaven varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsdesign og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for belysningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Når der leveres et nyt belysningssystem til en vejstrækning (ME- eller MEW-klassen i EN 13201-1), må indikatoren for maksimal energieffektivitet, der findes ved at dividere den gennemsnitlige strøm i systemet med det areal, der skal oplyses, og den ønskede belysning af vejoverfladen, ikke overstige følgende værdier:

Effekt (W)Indikator for maksimal energieffektivitet (W/cd/m2 * m2)


W ≤ 55
0,974
55 < W ≤ 155 0,824
155 < W 0,674

Kriterium:

Når der leveres et nyt belysningssystem til et konfliktområde som f.eks. et vejkryds, en butiksgade eller en villavej, gangsti eller cykelsti (CE- eller S-klassen i EN 13201-1), må indikatoren for maksimal energieffektivitet, der findes ved at dividere den gennemsnitlige strøm i systemet med den ønskede horisontale belysningsstyrke og det areal, der skal oplyses, ikke overstige følgende værdier:

Ønsket belysningsstyrke (lux)Indikator for maksimal energieffektivitet (W/lux * m2)
E ≤ 15 lux0,054
E > 15 lux0,044

Tildelingskriterier

Kriterium:

Når der leveres et nyt belysningssystem, vil det blive tildelt point, hvis indikatorerne for energieffektivitet er under 90 % af dem, er specificeret i minimumskriterierne.

Kriterium:

Der vil blive tildelt point efter dæmpning set i forhold til lampeeffekt.

Installation af vejbelysning

Genstand

Ressource- og energieffektiv installation af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der installeres et nyt eller renoveret belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at installationen varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsinstallation og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for elinstallation eller bygningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal levere følgende til installation af nye eller renoverede belysningssystemer:

 • demonteringsvejledning til armaturer
 • vejledning i udskiftning af lyskilder og i, hvilke lyskilder der kan bruges i armaturerne, uden at det går ud over den angivne energieffektivitet
 • vejledning i, hvordan man betjener o
 • vedligeholder belysningsstyring
 • vejledning i, hvordan man rekalibrerer og justerer dagslysstyring
 • vejledning i, hvordan man sætter slukketiden på tidsafbrydere, og råd om, hvordan man i den forbindelse bedst opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.

Kontraktlige bestemmelser

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal sikre, at nye eller renoverede belysningssystemer og styringer fungerer korrekt og ikke forbruger mere energi end krævet.

 • Dagslysstyring skal kalibreres, så den slukker lyset, når dagslyset er tilstrækkeligt
 • Tidsafbrydere skal sættes til en slukketid, der opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.

Hvis styringerne efter idriftsættelse af systemet ikke forekommer at opfylde alle ovenstående kriterier, skal tilbudsgiveren justere og/eller rekalibrere styringerne, så de opfylder kriterierne.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal sikre, at belysningsudstyret (herunder lyskilder og armaturer og styringer) er installeret nøjagtig som specificeret i den oprindelige konstruktion.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal træffe passende miljøforanstaltninger til at reducere affaldsmængden og nyttiggøre det affald, der produceres i forbindelse med installation af et nyt eller renoveret belysningssystem. Alle brugte lyskilder og armaturer og styringer skal sorteres fra og sendes til nyttiggørelse i overensstemmelse med elektronikaffaldsdirektivet (WEEE-direktivet).

Trafiksignaler

Genstand

Indkøb af energieffektive trafiksignaler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Når de ordregivende myndigheder installerer nye eller renoverer gamle trafiksignaler, må signalmodulernes strømforbrug ikke overstige følgende værdier:

ModultypeEffekt i drift (ved 25 ºC)
300 mm Rødt lys
10
200 mm Rødt lys
8
300 mm Rød pil
9
300 mm Gult lys
10
200 mm Gult lys
8
300 mm Gul pil9
300 mm Grønt lys 12
200 mm Grønt lys 9
300 mm Grøn pil 9

Effektkravene herover skal opfyldes af det enkelte modul, ikke lyskurven. Disse niveauer inkluderer strømbehovet i lampekredsløbet.

Kriterium:

Bruges der papkasser, skal de være fremstillet af mindst 80 % genanvendte materialer fra efter forbrugerleddet.

Miljøkrav – Udvidet

Vejbelysningsudstyr

Genstand

Indkøb af højeffektivt belysningsudstyr (lyskilder, forkoblinger og armaturer).

Tekniske specifikationer

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Energistyrelsens kriterium:

Højtryksdamplamper og LED til vejbelysning

Kriterium:

Forkoblinger til højtryksdamplamper skal opfylde følgende mindstekrav til effektivitet:

Nominel Effekt (W)Forkoblingens minimumseffektivitet (ηballast) %
W < 3080
30 < W ≤ 7587
75 < W ≤ 10589
105 < W ≤ 405 91
W > 40593

Idet forkoblingens effektivitet (ηballast) forstås som forholdet mellem lampens effekt (forkoblingens output) og den samlede optagne effekt i lampeforkobling-kredsløbet, idet eventuelle følere, nettilslutninger og andre belastninger er frakoblet.

Forkoblinger til flere effektniveauer skal opfylde kravene for hvert effektniveau, de er bestemt til brug ved.

Kriterium:

Krav til emballage til belysningsudstyr: Bruges der papkasser, skal de være fremstillet af mindst 80 % genanvendte materialer fra forbrugerleddet. Bruges der materialer af plast, skal de være fremstillet af mindst 50 % genanvendte materialer fra forbrugerleddet.

Kriterium:

Forkoblinger til kompaktlysstofrør skal altid være elektroniske.

Kriterium:

Højtryksnatriumlyskilder (HPS) og metalhalogenlyskilder (MH) skal have nedenstående vedligeholdelsesfaktorer for lyskildelysstrøm (LLMF) og lyskildeudfald (LSF):

LyskildetypeBrændetimerLLMFLSF
MH12.000 (W ≤ 405)≥ 0,80≥ 0,90
HPS12.000 (W ≤ 75)≥ 0,80≥ 0,90
HPS16.000 (75 < W ≤ 605)≥ 0,85≥ 0,90

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF) defineres som forholdet mellem lysstrømmen fra lyskilden på et givet tidspunkt og lyskildens oprindelige lysstrøm.

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald (LSF) defineres som den andel af det samlede antal lyskilder, som efter en given tid stadig er i funktion under nærmere angivne betingelser og tænd- og slukningshyppighed.

Lysstrømmen er en størrelse, der er afledt af strålingsstrømmen (strålingseffekten) under hensyntagen til det menneskelige øjes spektrale følsomhed. W er lampens effekt i Watt.

Kriterium:

Armaturer skal have et optisk system, som har følgende kapslingsklassificering:

a. IP65 for vejbelysningsklasse ME1 til ME6 og MEW1 til MEW6
b. IP54 for vejbelysningsklasse CE0 til CE5, S1 til S6, ES, EV og A.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for lyskilder, der opfylder følgende vedligeholdelsesfaktorer for lyskildelysstrøm (LLMF) og lyskildeudfald (LSF):

Brændetimer20004000800016000
LLMF0,98
0,97
0,95
0,92
LSF0,99
0,98
0,95
0,92

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for HID-lyskilder (HID: højtryksdamplamper), som har et kviksølvindhold, der ikke overstiger værdierne i nedenstående tabel, hvor W er lampens effekt i Watt:

LyskildetypeKviksølvindhold (mg/lyskilde)
HPS (W ≤ 155)20
HPS (155 < W ≤ 405) 25
HPS (W > 405)35
MH (W ≤ 95)2
MH (95 < W ≤ 245)9
MH (W > 245)27

HPS: højtryksnatriumlamper
MH: metalhalogenlamper

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for forkoblinger til højtryksdamplamper, der opfylder følgende mindstekrav til effektivitet:

Nominel Effekt (W)Forkoblingens minimumseffektivitet (ηballast) %
W ≤ 100
90
100 < W 94

Idet forkoblingens effektivitet (ηballast) forstås som forholdet mellem lampens effekt (forkoblingens output) og den samlede optagne effekt i lampeforkobling-kredsløbet, idet eventuelle følere, nettilslutninger og andre belastninger er frakoblet.

Forkoblinger til flere effektniveauer skal opfylde kravene for hvert effektniveau, de er bestemt til brug ved.

Design af vejbelysning

Genstand

Ressource- og energieffektiv formgivning af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der designes et nyt belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at designopgaven varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsdesign og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for belysningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Når der leveres et nyt belysningssystem til en vejstrækning (ME- eller MEW-klassen i EN 13201-1), må indikatoren for maksimal energieffektivitet, der findes ved at dividere den gennemsnitlige strøm i systemet med det areal, der skal oplyses, og den ønskede belysning af vejoverfladen, ikke overstige følgende værdier:

Effekt (W)Indikator for maksimal energieffektivitet (W/cd/m2 * m2)
W ≤ 55
0,824
55 < W ≤ 155 0,674
155 < W 0,524

Kriterium:

Når der leveres et nyt belysningssystem til et konfliktområde som f.eks. et vejkryds, en butiksgade eller en villavej, gangsti eller cykelsti (CE- eller S-klassen i EN 13201-1), må indikatoren for maksimal energieffektivitet, der findes ved at dividere den gennemsnitlige strøm i systemet med den ønskede horisontale belysningsstyrke og det areal, der skal oplyses, ikke overstige følgende værdier:

Ønsket belysningsstyrke (lux)Indikator for maksimal energieffektivitet (W/lux * m2)
E ≤ 15 lux0,044
E > 15 lux0,034

Kriterium:

Armaturer skal designes og installeres, så de sikrer, at ULOR (Upward Light Output Ratio) – den mængde lys, der udsendes af armaturet over det horisontale plan – er begrænset til de nedenstående værdier, uden at det berører den samlede energieffektivitet, som systemet er designet til:

Belysningsklasser for veje
Maksimal ULOR for vejbelysningsarmaturer
Maksimal ULOR for vejbelysningsarmaturer
Funktionsbestemt (*) Område (*)
ME13%
ME23%
ME33%
ME45%
ME510%
ME610%
CE03%10%
CE13%15%
CE23%15%
CE33%15%
CE45%20%
CE510%20%
S13%15%
S25%20%
S310%20%
S425%
S525%
S625%
S725%

Tildelingskriterier

Kriterium:

Når der leveres et nyt belysningssystem, vil det blive tildelt point, hvis indikatorerne for energieffektivitet er under 90 % af dem, er specificeret i minimumskriterierne.

Kriterium:

Der vil blive tildelt point efter dæmpning set i forhold til lampeeffekt.

Kriterium:

Der skal tildeles yderligere point for armaturer, alt efter hvor meget det lys, der udsendes over det horisontale plan, kan reduceres mere end specificeret i minimumskriterierne, uden at det berører den samlede energieffektivitet, som systemet er designet til.

Installation af vejbelysning

Genstand

Ressource- og energieffektiv installation af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der installeres et nyt eller renoveret belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at installationen varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsinstallation og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for elinstallation eller bygningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal levere følgende til installation af nye eller renoverede belysningssystemer:

 • demonteringsvejledning til armaturer
 • vejledning i udskiftning af lyskilder og i, hvilke lyskilder der kan bruges i armaturerne, uden at det går ud over den angivne energieffektivitet
 • vejledning i, hvordan man betjener og vedligeholder belysningsstyring
 • vejledning i, hvordan man rekalibrerer og justerer dagslysstyring
 • vejledning i, hvordan man sætter slukketiden på tidsafbrydere, og råd om, hvordan man i den forbindelse bedst opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.

Kontraktlige bestemmelser

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal sikre, at nye eller renoverede belysningssystemer og styringer fungerer korrekt og ikke forbruger mere energi end krævet.

 • Dagslysstyring skal kalibreres, så den slukker lyset, når dagslyset er tilstrækkeligt
 • Tidsafbrydere skal sættes til en slukketid, der opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.

Hvis styringerne efter idriftsættelse af systemet ikke forekommer at opfylde alle ovenstående kriterier, skal tilbudsgiveren justere og/eller rekalibrere styringerne, så de opfylder kriterierne.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal sikre, at belysningsudstyret (herunder lyskilder og armaturer og styringer) er installeret nøjagtig som specificeret i den oprindelige konstruktion.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal træffe passende miljøforanstaltninger til at reducere affaldsmængden og nyttiggøre det affald, der produceres i forbindelse med installation af et nyt eller renoveret belysningssystem. Alle brugte lyskilder og armaturer og styringer skal sorteres fra og sendes til nyttiggørelse i overensstemmelse med elektronikaffaldsdirektivet (WEEE-direktivet).

Trafiksignaler

Genstand

Indkøb af energieffektive trafiksignaler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Når de ordregivende myndigheder installerer nye eller renoverer gamle trafiksignaler, må signalmodulernes strømforbrug ikke overstige følgende værdier:

ModultypeEffekt i drift (ved 25 ºC)
300 mm Rødt lys
8
200 mm Rødt lys
7,5
300 mm Rød pil
7
300 mm Gult lys
9
200 mm Gult lys
8
300 mm Gul pil7
300 mm Grønt lys 9,5
200 mm Grønt lys 8
300 mm Grøn pil 7

Effektkravene herover skal opfyldes af det enkelte modul, ikke lyskurven. Disse niveauer inkluderer strømbehovet i lampekredsløbet.

Kriterium:

Bruges der papkasser, skal de være fremstillet af mindst 80 % genanvendte materialer fra efter forbrugerleddet. Bruges der materialer af plast, skal de være fremstillet af mindst 50 % genanvendte materialer fra efter forbrugerleddet.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler