Beredskab – Sikrings- og vagtydelser

Miljøkrav

Miljøkrav

Der er ikke udarbejdet miljø- og energikriterier på dette område. I ”Trin-for-Trin” kan du læse om, hvornår det er relevant at stille miljø- og energikrav.

Etiske krav

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler