Bygninger – Vægmaterialer

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Gipsplader

Genstand
Indkøb af miljøvenlige vægplader.

Tekniske specifikationer

Naturstyrelsens kriterium:

Det papir, der anvendes ved fremstillingen af gipsplader, skal være fremstillet af enten lovligt træ eller genbrugstræ og tillige skal mindst 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – være fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Kriterium:

Gipsen skal indeholde mindst 2 % genvundet gipsplade (efter vægt og udregnet som årsgennemsnit. Gips fra røggasafsvovlingsanlæg (FGD) medregnes ikke).

Kontraktopfyldelsesbestemmelser

Kriterium:

Der skal fremlægges oplysninger om materialer til belægning af vægplader, f.eks. malingstyper, som ikke vil forhindre genvinding eller omledning af gipsplader ved afslutningen af deres brugslevetid.

Kriterium:

Produktet skal ledsages af passende og acceptabel brugerinformation om håndtering, monteringsprocedurer, overfladebehandling, genvindings- og/eller bortskaffelsesmetoder. Disse informationer kan også anføres på emballage eller mærkesedler.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal påvise, at den kontrahent, der monterer vægpladerne, har effektive strategier og procedurer til sikring af, at affald fra monteringen, f.eks. stumper fra tilskæring og beskadigede plader, behandles rigtigt og bæredygtigt, eksempelvis ved nyttiggørelse, genvinding eller ved at undgå deponering, når en egnet indsamlingsordning giver mulighed for det.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Kriterium:

Et øget procentuelt indhold af genvundet gips i gipspladerne.

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af papir, der anvendes ved fremstillingen af gipsplader, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Træbaserede vægplader

Genstand

Indkøb af miljøvenlige vægplader.

Tekniske specifikationer

Miljøministeriets anbefaling til kriterium:

Træ i træprodukter, der leveres under denne kontrakt, skal være fremstillet af dokumenterbart bæredygtigt træ. »Træ«, »træprodukter« og »bæredygtigt træ« defineres som i Naturstyrelsens vejledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder,Naturstyrelsen 2014. Et cirkulære fra Miljøministeriets fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. Der findes en vejledning fra Naturstyrelsen, som fortæller, hvordan det kan gøres i praksis, herunder med en række yderligere konkrete teksteksempler og vejledning om håndtering af dokumentation mv. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere. Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om “bæredygtigt træ”. Læs mere herom i nst.dk/traeindkoeb
Kriterium:
Emissionsgrænsen for træplader, hvori der indgår formaldehydholdige bindemidler, må ikke overstige E1-standarden for formaldehyd i henhold til EN13986, nemlig 0,13 mg/m3 luft (eller 0,1 ppm). Det gælder også for plader med en foreløbig eller færdig overfladebehandling.
Kontraktopfyldelsesbestemmelser
Kriterium:
Der skal fremlægges oplysninger om materialer til belægning af vægplader, f.eks. malingstyper, som ikke vil forhindre genvinding eller omledning af træbaserede vægplader ved afslutningen af deres brugslevetid.
Kriterium:
Produktet skal ledsages af passende og acceptabel brugerinformation om håndtering, monteringsprocedurer, overfladebehandling, genvindings- og/eller bortskaffelsesmetoder. Disse informationer kan også anføres på emballage eller mærkesedler.
Kriterium:
Tilbudsgiveren skal påvise, at den kontrahent, der monterer vægpladerne, har effektive strategier og procedurer til sikring af, at affald fra monteringen behandles rigtigt og bæredygtigt, eksempelvis ved genvinding eller ved at undgå deponering, hvor der er mulighed for det.
Tildelingskriterier
Der vil blive tildelt yderligere point for:
Naturstyrelsens kriterium:
Andelen af det træbaserede materiale, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ Naturstyrelsen 2014. Et cirkulære fra Miljøministeriets fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. Der findes en vejledning fra Naturstyrelsen, som fortæller, hvordan det kan gøres i praksis, herunder med en række yderligere konkrete teksteksempler og vejledning om håndtering af dokumentation mv. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere. Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om “bæredygtigt træ”. Læs mere herom i nst.dk/traeindkoeb

Kriterium:

Emissionsgrænsen for træplader, hvori der indgår formaldehydholdige bindemidler, må ikke overstige E1-standarden for formaldehyd i henhold til EN13986, nemlig 0,13 mg/m3 luft (eller 0,1 ppm). Det gælder også for plader med en foreløbig eller færdig overfladebehandling.

Kontraktopfyldelsesbestemmelser

Kriterium:

Der skal fremlægges oplysninger om materialer til belægning af vægplader, f.eks. malingstyper, som ikke vil forhindre genvinding eller omledning af træbaserede vægplader ved afslutningen af deres brugslevetid.

Kriterium:

Produktet skal ledsages af passende og acceptabel brugerinformation om håndtering, monteringsprocedurer, overfladebehandling, genvindings- og/eller bortskaffelsesmetoder. Disse informationer kan også anføres på emballage eller mærkesedler.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal påvise, at den kontrahent, der monterer vægpladerne, har effektive strategier og procedurer til sikring af, at affald fra monteringen behandles rigtigt og bæredygtigt, eksempelvis ved genvinding eller ved at undgå deponering, hvor der er mulighed for det.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af det træbaserede materiale, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Kriterium:

Der skal fremlægges oplysninger om materialer til belægning af vægplader, f.eks. malingstyper, som ikke vil forhindre genvinding eller omledning af gipsplader ved afslutningen af deres brugslevetid.

Kriterium:

Produktet skal ledsages af passende og acceptabel brugerinformation om håndtering, monteringsprocedurer, overfladebehandling, genvindings- og/eller bortskaffelsesmetoder. Disse informationer kan også anføres på emballage eller mærkesedler.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal påvise, at den kontrahent, der monterer vægpladerne, har effektive strategier og procedurer til sikring af, at affald fra monteringen, f.eks. stumper fra tilskæring og beskadigede plader, behandles rigtigt og bæredygtigt, eksempelvis ved nyttiggørelse, genvinding eller ved at undgå deponering, når en egnet indsamlingsordning giver mulighed for det.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Kriterium:

Et øget procentuelt indhold af genvundet gips i gipspladerne.

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af papir, der anvendes ved fremstillingen af gipsplader, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Træbaserede vægplader

Genstand

Indkøb af miljøvenlige vægplader.

Tekniske specifikationer

Miljøministeriets anbefaling til kriterium:

Træ i træprodukter, der leveres under denne kontrakt, skal være fremstillet af dokumenterbart bæredygtigt træ. »Træ«, »træprodukter« og »bæredygtigt træ« defineres som i Naturstyrelsens vejledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, Naturstyrelsen 2014. Et cirkulære fra Miljøministeriets fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. Der findes en vejledning fra Naturstyrelsen, som fortæller, hvordan det kan gøres i praksis, herunder med en række yderligere konkrete teksteksempler og vejledning om håndtering af dokumentation mv. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere. Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om “bæredygtigt træ”. Læs mere herom i nst.dk/traeindkoeb

Kriterium:

Emissionsgrænsen for træplader, hvori der indgår formaldehydholdige bindemidler, må ikke overstige E1-standarden for formaldehyd i henhold til EN13986, nemlig 0,13 mg/m3 luft (eller 0,1 ppm). Det gælder også for plader med en foreløbig eller færdig overfladebehandling.

Kontraktopfyldelsesbestemmelser

Kriterium:

Der skal fremlægges oplysninger om materialer til belægning af vægplader, f.eks. malingstyper, som ikke vil forhindre genvinding eller omledning af træbaserede vægplader ved afslutningen af deres brugslevetid.

Kriterium:

Produktet skal ledsages af passende og acceptabel brugerinformation om håndtering, monteringsprocedurer, overfladebehandling, genvindings- og/eller bortskaffelsesmetoder. Disse informationer kan også anføres på emballage eller mærkesedler.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal påvise, at den kontrahent, der monterer vægpladerne, har effektive strategier og procedurer til sikring af, at affald fra monteringen behandles rigtigt og bæredygtigt, eksempelvis ved genvinding eller ved at undgå deponering, hvor der er mulighed for det.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af det træbaserede materiale, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler