TCO-værktøjer

Hvad er totalomkostninger

Hvad er totalomkostninger

Ved totalomkostninger forstås summen af omkostninger ved anskaffelse af et produkt og omkostninger til brug af produktet i brugsperioden. Der kan medregnes både direkte og indirekte omkostninger i beregningen af totalomkostninger. Priserne beregnes ekskl. moms. Uanset hvor meget prisen vægter i evalueringen af et tilbud, erstatter totalomkostningsprisen den rene indkøbspris. Som synonym for totalomkostninger benytter fagfolk ofte forkortelsen TCO, der kommer af den engelske betegnelse Total Cost of Ownership.

Hvorfor TCO?

Ideen med TCO er at beregne fremtidige udgifter gennem produktets levetid. I stedet for blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris, gør TCO-beregninger det muligt at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste.

Beregning af produkters totalomkostninger er som udgangspunkt rent økonomiske beregninger og medtager ingen miljøfaktorer. Alligevel er der store afledte miljøbesparelser fx i form af reduceret el- og vandforbrug.

TCO-værktøjer

Miljøstyrelsen har udviklet en række værktøjer, der gør det muligt allerede i tilbudsfasen at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase.

Der er udviklet TCO-værktøjer for følgende produktområder:

TCO-værktøjerne består af en pdf-vejledning til indkøberen samt et simpelt regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste omkostningsparametre, der skal tages med, når tilbud fra leverandøren skal vurderes. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

For alle TCO-værktøjerne gælder det, at de er udviklet i tæt samarbejde med de relevante brancher, der bl.a. er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på og har sagt god for de standarder, der benyttes i beregningerne.

Eksempler på brug af TCO

Der findes en række eksempler, hvor indkøbere har sparet både penge og reduceret miljøbelastning ved hjælp af totalomkostningsberegninger.

Film om TCO:

Sådan vælger du det produkt der samlet set er det billigste. (Varighed: 4.03)

TCO i tre trin. (Varighed: 3.38)

Webinar: Brug af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer. (Varighed: 1:23.06)

Webinar: Introduktion til Miljøstyrelsens TCO-værktøjer med fokus på udvidelsen af værktøjernes funktioner, hvor det bl.a. nu er muligt at inkludere CO2 effekten i sine udbud. (Varighed: 58:21)