11 mio. kr. sparet på 3 år

Da Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i 2012 lavede en forpligtende indkøbsaftale om computere, konkurrerede leverandørerne ikke alene på anskaffelsespris, men også på produkternes samlede levetidsomkostninger. Beregninger viser, at aftalen over tre år ville spare kommunerne for 11 mio. kr. og medfører et reduceret CO2-udslip på 3625 tons.