Trin for trin

Denne vejledning henvender sig til indkøberne i den offentlige sektor og et generelt kendskab til udbudsregler, udbudsprocesser mv. forudsættes at være tilstede og gennemgås derfor ikke. For en mere generel udbudsvejledning henvises fx til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Vejledningen har tre trin

Det første trin “Læg strategi” henvender sig til de offentlige myndigheder, der gerne vil i gang med at arbejde med ansvarligt indkøb. Trinnet sætter fokus på de elementer, der har relevans, når den offentlige myndighed skal træffe beslutning om hvorfor og hvor meget ansvarlige indkøb skal anvendes – altså lægge en strategi.

Trin nummer to “Gennemfør udbud” og tre “Følg op” retter sig mod offentlige myndigheder, der allerede har vedtaget en strategi på området, men søger inspiration og vejledning i håndteringen af et konkret ansvarligt indkøb. Trinnene belyser de muligheder og begrænsninger, der er, når der skal stilles krav om ansvarlighed i et udbud og følges op på kravene efterfølgende.

Vejledningen behandler henholdsvis miljøkrav, etiske krav, arbejdsklausuler og sociale klausuler hver for sig – og følger på den vis strukturen på resten af dette site “Den Ansvarlige Indkøber”.

Vejledningen er udarbejdet af Udbudsportalen og kvalitetsikret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.