Følg op

I udgangspunktet er det vigtigt at følge op på om de stillede krav bliver overholdt. Ellers kan det være ligegyldigt at stille dem.

Der kan dog være signalværdi i at stille krav om ansvarlighed. Og om end man ikke har ressourcer til automatisk at følge op på alle krav hver gang kan det godt give mening at stille dem alligevel. Så har man ikke udelukket sig for muligheden for at tage emnet op, hvis der skulle opstå en sag eller en mistanke.