Følg op på arbejdsklausuler

I kontrakten kan du kræve dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til arbejdsklausulen. Det kan f.eks. bestå af lønsedler, lønregnskab, timesedler, tidsregistrering og ansættelseskontrakt.

Det skal fremgå af kontrakten, hvordan du kan håndhæve og kontrollere, om arbejdsklausulen er overholdt, og hvad der sker, hvis det ikke er tilfældet.

Hvis I holder et opstartsmøde, kan det være en god ide at understrege, hvor vigtigt det er at overholde arbejdsklausulen. Her kan du fortælle, hvilke konsekvenser det har, hvis arbejdsklausulen ikke bliver overholdt. Måske skal emnet indgå som fast tema til evalueringsmøder med leverandørerne?

Der skal i kontrakten være klare retningslinjer for, hvem der foretager kontrol. Det kan f.eks. være alle ansatte hos ordregiver eller en enkelt udpeget person.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere, om leverandør eller underleverandør overholder klausulen, kan du søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.