Følg op på etiske krav

En af de største udfordringer er hvorledes man kan følge op på eventuelle kontraktklausuler. Det kan både være dyrt og tidskrævende ligesom det også kan være en udfordring for virksomhederne. Dette kan dog håndteres på den måde at man i første omgang beder leverandøren om at beskrive sine risici og håndtering ved eventuelle stikprøver og ved en mere konkret begrundet mistanke anmoder om en mere uddybende redegørelse.

Det er vigtigt i den sammenhæng at huske på at målet ikke er at kontrakten opsiges, men at den potentielle eller aktuelle krænkelse forebygges, forhindres eller afbødes. Det er først i tilfælde af at leverandøren ikke vil tage tiltag; er involveret i grove krænkelser; ikke ønsker at dokumentere sine tiltag eller ikke ønske at aflevere en redegørelse og indgå i en dialog, at en ophævelse af kontrakten bør overvejes.

Det bør altså sikres at man ved konkret begrundet mistanke om at en leverandør ikke efterlever et krav om nødvendigt omhu, kan bede leverandøren om at redegøre for hvad denne agter at gøre.

Når du følger op på kontrakten, er det vigtigt at bruge klare mål og rapportering. De hjælper dig, når du skal vurdere, om de initiativer og indkøbspolitikker, du har sat i søen, er blevet implementeret.

Gør det enkelt, og følg op på, om de opstillede mål er nået. Undersøg f.eks., hvordan leverandører følger op på deres underleverandører, og om de har manglet at overholde nogle af de krav, du har opstillet.

Hav f.eks. et fast punkt om CSR på jeres leverandørmøder, hvor virksomhedens opfyldelse af de etiske krav indgår. Præciser der evt. i kontrakten.

Hvis du har mistanke om, at der sker brud på menneske- eller arbejdstagerrettigheder, bør du gå i dialog med leverandøren. Du skal foretage en konkret vurdering i hver eneste sag.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om, at etiske krav ikke er opfyldt i CSR-kompasset, og tænk allerede dette ind i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten, jf. ovenfor. Tag også stilling til, hvilke konsekvenser der får, hvis leverandøren ikke overholder kravene. Husk at de etiske krav som hovedregel er en bi-forpligtigelse i forhold til kontraktens hovedydelse. Du bør derfor tilpasse misligholdelsesbeføjelserne efter dette.