Følg op på miljøkrav

Det er naturligvis vigtigt at følge op på, om de ønskede miljøkrav bliver overholdt af leverandøren. Er miljøkravet indskrevet i kontrakten som en betingelse vedrørende kontraktens udførelse, bør du i kontrakten overveje at indføje passende og proportionale misligholdelsesbestemmelser.

Hav en dialog med leverandøren om, hvorfor det er vigtigt, at kravene overholdes. Tydeliggør, hvilke konsekvenser det har, hvis kravene ikke bliver overholdt. Overvej, om overholdelse af kravene skal være et fast tema til evalueringsmøder med leverandørerne.

Dette skal fremgå af kontrakten:

  • Hvordan myndigheden kan håndhæve og kontrollere, om kravene er overholdt.
  • Hvilke konsekvenser det har, hvis kravene ikke bliver overholdt (dvs. misligholdelsesbeføjelser). Skal leverandøren eksempelvis kunne pålægges en bod?
  • Om leverandøren skal belønnes (bonus) for god opfyldelse af miljøhensyn.
  • At du til enhver tid kan bede om relevant dokumentation for, at leverandøren opfylder miljøkravene.
  • Retningslinjer for, hvem der skal foretage evt. kontrol, fx ansatte hos ordregiver eller en af ordregivers udpeget uvildige person.

Hvis du har mistanke om, at kravene ikke er overholdt

Hvis du har begrundet mistanke om, at miljøkravene ikke er opfyldt, så start med at gå i dialog med leverandøren, og prøv at udbedre forholdene ad den vej. Hvis leverandøren ikke udbedrer forholdene, skal du overveje, hvilke sanktioner (misligholdelsesbeføjelser) du vil iværksætte.