Gennemfør udbud

Offentlige myndigheder har en række forpligtelser i forhold til ansvarlighed, men har omvendt kun mulighed for at agere inden for deres hjemmel. Samtidig er der forskel på, hvad der er nødvendigt eller muligt i forhold til ansvarlighed afhængigt af hvad der skal købes ind og hvordan markedet ser ud.

Optimalt har det politiske niveau besluttet med hvilket formål og hvor ambitiøst, der skal arbejdes med ansvarlighed så indkøberne ved hvilke rammer de skal agere indenfor, jf. ”Læg strategi”.

I det konkrete indkøb skal der tages stilling til, hvor i processen der skal arbejdes med ansvarlighed, hvem der skal involveres, om der skal anvendes understøttende værktøjer samt hvordan tilbudsevaluering, kontraktopfølgning m.m. håndteres.

Ligesom med alle andre krav der stilles i relation til indkøbet, er arbejdet med kravene til ansvarlighed en naturlig del af forberedelsen af et udbud.