Gennemfør udbud med arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler er krav til leverandøren i forhold til dennes ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det er krav om arbejdstagerrettigheder.

Optimalt har det politiske niveau besluttet med hvilket formål og hvor ambitiøst, der skal arbejdes med arbejdsklausuler, så indkøberne ved hvilke rammer de skal agere indenfor jf. ”Læg strategi for arbejdsklausuler”.

I det konkrete indkøb skal der tages stilling til, hvor i processen der skal arbejdes med arbejdsklausuler, hvem der skal involveres, om der skal anvendes understøttende værktøjer samt hvordan tilbudsevaluering, kontraktopfølgning m.m. håndteres.