Forberedelse (arbejdsklausuler)

Som regional eller kommunal indkøber skal du foretage en markeds- og behovsvurdering, hvis du vil bruge arbejdsklausuler.

Markeds- og behovsvurderingen kan opdeles i 2 niveauer:

 • Findes der overordnede retningslinjer for brug af arbejdsklausuler i jeres institution?
 • Konkrete analyser af, om arbejdsklausuler er egnede for det specifikke udbud.

Du behøver ikke bruge arbejdsklausuler, hvis du køber varer, der er en del af leverandørens normale produktion eller varelager, medmindre varen bliver fremstillet særligt til statslige myndigheder. F.eks. skal du bruge arbejdsklausuler i kontrakten, hvis staten bestiller et antal uniformer, som er syet i Danmark.

Mange kommuner har generelle retningslinjer for, hvordan de skal bruge arbejdsklausuler i deres indkøbs- eller udbudspolitik. I de retningslinjer er det ofte fastsat, i hvilke typer af kontrakter I bruger arbejdsklausuler. Det er oftest bygge-, anlægsopgaver og tjenesteydelser, der bliver fremhævet i kommunale udbudspolitikker. Undersøg derfor, om I har sådanne retningslinjer.

Regionerne har fælles retningslinjer for at bruge arbejdsklausuler, når de indgår kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester uanset beløbets størrelse.

Statslige myndigheder skal altid foretage en konkret vurdering i de enkelte udbud – uanset om myndigheden selv har vedtaget eller er underlagt retningslinjer for, hvordan I skal bruge arbejdsklausuler. Tag evt. udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvilke generelle retningslinjer er vi underlagt som myndighed?
 • Har vi selv fastlagt retningslinjer for brug af arbejdsklausuler i vores organisationsudbuds- eller indkøbspolitik?

Relevansen for en arbejdsklausul kan bl.a. afhænge af, hvilken type af opgave det er (bygge/anlæg, tjenesteydelse eller varekøb):

 • Er det et risikoområde, der skal udbydes, hvor der kan være problemer med løn og arbejdsvilkår? Der findes ikke en fuldstændig afdækning af risikoområder, men det kan f.eks. være rengøring, vikarydelser, kantinedrift, serviceområder, flyttefirmaer m.m.
 • Forventes udenlandske leverandører, der måske ikke kender den danske aftalemodel, at byde på udbuddet?
 • Er opgaven stor nok til, at det giver mening at bruge arbejdsklausuler? Bemærk dog, at staten altid skal bruge arbejdsklausuler.

Se deres forpligtelser i Cirkulæret om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og vejledningen

Du skal også være opmærksom på, at statslige ordregivere/virksomheder (herunder selskaber, som er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal bruge arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsarbejder uanset beløbets størrelse.

Den offentlige myndighed bør også gøre sig nogle overordnede overvejelser i forhold til opfølgningen:

 •  Hvordan kan der følges op på overholdelsen at de krav, der stilles?
 • Hvilke sanktioner skal der være forbundet ved overtrædelse?
 • Skal der sættes særlige ressourcer af til opfølgningsopgaven?
 • Og hvem har ansvaret for det?

Se artikel fra Horten om arbejdsklausulers rækkevidde.

Se artikel fra PwC om arbejdsklausulers virkning på konkurrencen

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside for mere information om anvendelsen af arbejdsklausuler.