Gennemfør udbud med etiske krav

Etiske krav anvendes som regel som samlebetegnelsen for alle former for krav, der stilles i relation til ansvarlighed. Her dækker etiske krav alene over andre krav til ansvarlighed end de, der vedrører miljøet, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmarkedet. Det drejer sig om fx menneskerettigheder, børnearbejde, korruption, skatteunddragelse og diskrimination.

Optimalt har det politiske niveau besluttet med hvilket formål og hvor ambitiøst, der skal arbejdes med etiske krav, så indkøberne ved hvilke rammer de skal agere indenfor jf. ”Læg strategi for etiske krav”.

I det konkrete indkøb skal der tages stilling til, hvor i processen der skal arbejdes med etiske krav, hvem der skal involveres, om der skal anvendes understøttende værktøjer samt hvordan tilbudsevaluering, kontraktopfølgning m.m. håndteres.