Forberedelse (etiske krav)

Muligvis er der allerede lavet en risikovurdering af de enkelte markeder, som indkøberen kan støtte sig til. Ellers er det en god ide at lave en, inden man kaster sig over specificeringen af etiske krav.

Der er almindeligvis god hjælp at hente til en sådan vurdering hos både brugere, fageksperter og i markedet. Markedsdialogen kan centrere sig om hvordan leverandørkæden ser ud og hvor kompleks den er. Det man skal være opmærksom på er fx om leverandøren:

  • Kommer fra et land, hvor respekten for menneske- og arbejdstagerrettigheder er lav.
  • Bruger underbetalt arbejdskraft, farlige stoffer eller knappe naturressourcer.
  • Anvender migrantarbejdere og/eller sæsonarbejdereVia CSR-kompasset kan man både få inspiration til risikovurderingen og eksempler på produkter eller områder med høj-risiko.

Når man kortlægger risici, bruger man begrebet ”negativ indflydelse”. Negativ indflydelse opstår, når en virksomheds aktiviteter overtræder de internationalt anerkendte CSR- principper der er fastlagt i FNs retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder.

Enhver virksomhed vil have negativ indflydelse på visse CSR-principper, og virksomheden forventes at kende sin indflydelse og kunne vise, hvad den gør for at håndtere den. Du kan læse mere i CSR-kompasset.

Det er en god ide at overveje at anvende certificeringer. Certificeringer er som regel et tegn på at nogle risicis er forsøgt håndteret. Certificeringer kan indgå i udbuddet som del af de tekniske specifikationer, som del af kriterierne for tildeling af kontrakten eller i kontraktvilkårerne.

Endelig bør den offentlige myndighed gøre sig nogle overordnede overvejelser i forhold til opfølgningen:

  • Hvordan kan der følges op på overholdelsen at de krav, der stilles?
  • Hvilke sanktioner skal der være forbundet ved overtrædelse?
  • Skal der sættes særlige ressourcer af til opfølgningsopgaven?
  • Og hvem har ansvaret for det?Reglerne for indledende markedsundersøgelser følger af udbudsloven § 30.