Gennemfør udbud med sociale klausuler

En social klausul indebærer en social forpligtelse for den leverandør, der får opgaven. Sociale klausuler er krav til leverandøren om enten at integrere specifikke medarbejdergrupper i opgaveløsningen eller at forebygge nedslidning hos og/eller fastholde de medarbejdere, der skal varetage opgaveløsningen. Det er krav, der bidrager til et rummeligt arbejdsmarked.

Optimalt har det politiske niveau besluttet med hvilket formål og hvor ambitiøst, der skal arbejdes med sociale klausuler, så indkøberne ved hvilke rammer de skal agere indenfor jf. ”Læg strategi for sociale klausuler”.

I det konkrete indkøb skal der tages stilling til, hvor i processen der skal arbejdes med sociale klausuler, hvem der skal involveres, om der skal anvendes understøttende værktøjer samt hvordan tilbudsevaluering, kontraktopfølgning m.m. håndteres.