Forberedelse (sociale klausuler)

Inden du opstiller sociale krav i et udbud, bør du foretage en markeds- og behovsvurdering. Den vil vise dig, om det er en god idé at stille sociale klausuler.

Kravene må generelt ikke knyttes til ydelser, opgaver eller produkter, der produceres eller leveres i udlandet. Nedenstående spørgsmål er gode at stille i forbindelse med markeds- og behovsanalysen:

  • Hvilke regler eller generelle retningslinjer er vi underlagt?

Både stat, kommuner og regioner er forpligtet til at overveje at stille sociale krav i uddannelses- og praktikaftaler. Tjek, om der f.eks. i jeres kommune eller region er en politik eller nogle retningslinjer, der forpligter dig til at overveje at stille sociale klausuler.

  • Har vi interne retningslinjer for at bruge sociale krav i organisationens udbuds- eller indkøbspolitik?

Mange offentlige myndigheder har egne retningslinjer for at bruge sociale klausuler i deres indkøbs- eller udbudspolitik. Her kan du ofte se, i hvilke typer af kontrakter du skal overveje at stille sociale klausuler.

  • Er det relevant at bruge sociale klausuler i den opgavetype, vi skal udbyde?

Ikke alle kontrakter er egnede til sociale klausuler. F.eks. anses det for mest oplagt at brugesociale klausuler her i landet. Ifølge EU-Kommissionen er offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser den bedste mulighed for en myndighed til at anvende sociale klausuler om kontraktens udførelse.

Kommissionen finder, at det er vanskeligere at indføre kontraktvilkår om udførelsesformen ved vareindkøbskontrakter, hvor det er almindeligt at produktionen foregår i leverandørens hjemland. Kerneområdet for sociale klausuler er derfor som udgangspunkt udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, hvor opgaven bliver udført her i landet (”eksportforbuddet”).

Det kan også overvejes at arbejde med sociale krav på en lidt anden måde end at stille sociale klausler. Fx at anvende opfordringsklausuler eller indgå mere generelle partnerskaber med de relevante parter i fx erhvervsliv og undervisningssektor.

Endelig bør den offentlige myndighed gøre sig nogle overordnede overvejelser i forhold til opfølgningen:

  • Hvordan kan der følges op på overholdelsen at de krav, der stilles?
  • Hvilke sanktioner skal der være forbundet ved overtrædelse?
  • Skal der sættes særlige ressourcer af til opfølgningsopgaven?
  • Og hvem har ansvaret for det?

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud.

Se Region Midtjyllands skabelon til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler