Læg strategi

Ansvarlighed har fået større og større fokus de senere år og emnet har i dag stor, politisk bevågenhed. Alligevel er de forpligtelser som offentlige myndigheder har i forhold til ansvarligt indkøb alene rammesættende, forholdsvis begrænsede i omfang og/eller afgrænset til udvalgte områder. Det gælder både når forpligtelserne er hjemlet i lov og når de er givet på anden vis, fx forhandlet på plads via aftalesystemet.

Mange offentlige myndigheder vælger imidlertid at gå længere med ansvarlige indkøb end det, de er forpligtet til. Der er samtidig stor forskel på, hvordan myndighederne arbejder med ansvarlighed inden for de rammer, der er sat. En stor del af det, der foregår på området, er således drevet af frivillighed.

Hvad enten en offentlig myndighed blot ønsker at leve op til sine forpligtelser, har valgt ansvarlige indkøb som mærkesag, eller placerer sig et sted midt i mellem, bør der formuleres nogle retningslinjer – lægges en strategi – i forhold til ansvarligt indkøb.

Strategien kan bidrage til at informere omverden, men skal i første omgang bruges til at holde det korrekte fokus hos indkøberne, så de inddrager ansvarlighed i indkøbene på præcist det niveau og den måde, som politikerne ønsker. Det er derfor oplagt at integrere strategien i indkøbs-/udbudspolitikken. Helt basalt drejer det sig om at klarlægge hvorfor (formål) og hvor meget (ambitionsniveau) ansvarlige indkøb skal anvendes.