Læg strategi for etiske krav

Etiske krav anvendes som regel som samlebetegnelsen for alle former for krav, der stilles i relation til ansvarlighed. Her dækker etiske krav alene over andre krav til ansvarlighed end de, der vedrører miljøet, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmarkedet. Det drejer sig om fx menneskerettigheder, børnearbejde, korruption, skatteunddragelse og diskrimination.

Ved at formulere nogle retningslinjer – lægge en strategi – for anvendelsen af etiske krav ved indkøb, sikres det korrekte fokus hos indkøberne og dermed at kravene inddrages på præcist det niveau og den måde, som politikerne ønsker. Helt basalt drejer det sig om at klarlægge formålet med kravene og at lægge sig fast på et ambitionsniveau.

Der er imidlertid ikke helt frit slag. På den ene side har offentlige myndigheder nogle forpligtelser, de skal leve op til, omvendt må de ikke gøre noget uden at have hjemmel til det. Herudover vil både formål og ambitionsniveau naturligt afhænge af, hvad der er, der skal købes ind og hvordan markedet ser ud.